Slide background
آزمون آنلاین

ویژه دانشجویان


آزمون آنلاین کارکنان

 

سایت آزمون کارکنان


.

وب سایت آزمون‌های مجازی

دفتر مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی 

 

 


کارگاه آسیبهای شبکه اجتماعی ( ویژه کارکنان )

کارگاه آسیبهای شبکه اجتماعی ( ویژه کارکنان )

مدت دوره 8 ساعت

ساعت شروع آزمون 14:30 الی 15:15

روز  یکشنبه 5 آذر 1396

 

یوزرنیم و پسورد سایت : کد ملی می‌باشد

 

منبع آزمون


کارگاه ارتقاء فرهنگ کار ( ویژه کارکنان )

کارگاه ارتقاء فرهنگ کار ( ویژه کارکنان )

ساعت شروع آزمون 14:30 الی 15:15

روز  شنبه 4 آذر 1396

 

یوزرنیم و پسورد سایت : کد ملی می‌باشد

 

منبع آزمون


سامانه آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین 

 اعضای هیات علمی 


cv2

 دفتر مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی 

قدیر آقایی   -   مدیر دفتر

حسین صمدی شاکری - کارشناس

 

تلفن : 47011259


گواهینامه‌

کلیه گواهینامه‌های کارگاه‌های آموزشی

در حال چاپ و امضاء می‌باشد