Slide background
آزمون آنلاین

ویژه دانشجویان


آزمون آنلاین کارکنان

 

سایت آزمون کارکنان


.

وب سایت آزمون‌های مجازی

دفتر مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی 

 

 


کارگاه اخلاق حرفه ای

کارگاه اخلاق حرفه ای

 

ویژه مدیران-رئیس و مسئول قسمت

 

زمان آزمون : شنبه 2دی  ساعت 12:30

 

منبع آزمون

 

فقط 3 فصل اول

 

یوزرنیم و پسورد سایت : کد ملی می‌باشد

 

 

کسب 65% امتیاز الزامی است


کارگاه ارتباطات چهره به چهره

کارگاه ارتباطات چهره به چهره

 

ویژه کلیه همکاران

 

زمان آزمون : یکشنبه 3دی  ساعت 12:30

 

منبع آزمون

 

یوزرنیم و پسورد سایت : ابتدا در سایت ثبت نام کنید

 

 

کسب 65% امتیاز الزامی است


آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر اسناد مالی تعهدآور(چک ، سفته ، برات و ...)

آشنایی با قوانین حاکم بر اسناد مالی تعهدآور(چک ، سفته ، برات و ...)

 

 ( ویژه کارکنان دارای مدرک حسابداری،مالی ، اقتصادی، مدیریت بازرگانی ، حقوقی )

زمان آزمون مجدد : شنبه 2 دی ساعت 13:00

مدت کارگاه 8 ساعت

منبع آزمون

 

یوزرنیم و پسورد سایت : کد ملی می‌باشد

 

 

کسب 65% امتیاز الزامی است


کارگاه آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی

کارگاه آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی

 

برگزار شد

مدت دوره : 16ساعت

 

منبع آزمون

 

enlightenedیوزرنیم و پسورد سایت : ابتدا ثبت نام اولیه انجام شود enlightened

 

کسب 65% امتیاز الزامی است


کارگاه ارتقاء فرهنگ کار ( ویژه کارکنان )

کارگاه ارتقاء فرهنگ کار ( ویژه کارکنان )

برگزار شد

 

یوزرنیم و پسورد سایت : کد ملی می‌باشد

 

منبع آزمون

 

کسب 65% امتیاز الزامی است


کارگاه آسیبهای شبکه اجتماعی ( ویژه کارکنان )

کارگاه آسیبهای شبکه اجتماعی ( ویژه کارکنان )

مدت دوره 8 ساعت

برگزار شد

 

یوزرنیم و پسورد سایت : کد ملی می‌باشد

 

منبع آزمون

کسب 65% امتیاز الزامی است


سامانه آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین 

 اعضای هیات علمی 


cv2

 دفتر مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی 

قدیر آقایی   -   مدیر دفتر

حسین صمدی شاکری - کارشناس

 

تلفن : 47011259


گواهینامه‌

کلیه گواهینامه‌های کارگاه‌های آموزشی

در حال چاپ و امضاء می‌باشد